STRUKTUR ORGANISASI FRAKSI PARTAI HANURA-NASDEM (HANAS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

No Nama Jabatan Unsur Fraksi
1. H. AHMAD FATHONI Ketua Hanura-Nasdem
2. JUNEDI, S.Pd.I Wakil Ketua Hanura-Nasdem
3. ROBI'IN Sekretaris Hanura-Nasdem
4. RUYANTO Anggota Hanura-Nasdem
5. MARGANI Anggota Hanura-Nasdem